Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תרומות לנזקקים – סוגים וחשיבות

מרביתנו אינם מודעים לצורכיהם של האנשים הסובבים אותנו, בין אם מדובר במשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נפגעי פעולות איבה ועד לניצולי שואה. ככל הנראה כי נחשף אליהם בעיקר לקראת החגים והמועדים השונים, אז מתקיימים ערבי התרמה, סבבי תרומות של בני נוער ועוד מגוון דרכים לאסוף כסף עבור אלו הזקוקים לכך. אך אותן תרומות נחשבות לקריטיות עבור המשפחות השונות, שכן הקושי איננו מתעורר רק במועדי ישראל ובחגים השונים אלא רק מתעצם ובשל כך תרומות אלו אף ישמשו לעזרה וסעד בכל ימות השנה ואולי אף יקלו על המשפחות לקראת אותם מועדים וחגים. 

 

אילו תרומות לנזקקים קיימות?

התפישה הרחבה בציבור הישראלי ובכלל הוא שעזרה לחלשים מאיתנו או לאלו הזקוקים לעזרה, תיעשה בעיקר באמצעות תרומות לנזקקים באמצעות כספים. אך לא כך הדבר, שכן חלק לא קטן מתרומות לנזקקים נע בין מנעד רחב של אביזרים וכלי בית שונים. לשם דוגמא משפחות מרובות ילדים יזדקקו לתחלופה גבוה של בגדים, למוצרי מזון בסיסים ואפילו למוצרי חשמל כמו מחשב עבור הילדים או טלוויזיה. תרומות אלו יכולות להעניק עבור אותן משפחות תקווה, כזו הצומחת בין קשיים שונים ודוחק כלכלי ובכך לעזור להן להילחץ מאותן מצבים סבוכים. 

 

אצל מי ולמי?

כיום ניתן להעניק תרומה לנזקקים דרך מנעד רחב של עמותות, חלקן ייעודיות עבור אנשים המשתייכים לקהילות כאלו ואחרות וחלקן מבקשות להעניק ארוחה חמה לכל הבאים בפתחיהן. אבל עזרה לנזקקים היא גם האחראיות שלנו כאזרחים, הרי כיצד איזו מין חברה נהיה אם לא נוכל לעזור לאלו שידם אינה משגת? מסופר על סדום ועמורה אשר נחרבה בימי אברהם אבינו, כי על בני המקום חל איסור להעניק תרומה לנזקקים ואם אדם היה נתפס נותן עזרה שכזו היה נענש בחומרה. אנו עדיין לא בסדום ועמורה, אבל תרומה לנזקקים תוכל לשפר לא רק את התחושה האישית שלנו כבני אדם אלא של החברה כולה. 

 

 

 

 

שאלות בנושא זה

תוכן עניינים

מאמרים נוספים